Terhi-båtar

I februari 1972 sätter Republiken Finlands president Urho Kekkonen igång Nordens största småbåtsfabrik i den lilla fiskenejden Rimito i Åbolands skärgård. Terhi-båtarnas historia får sig en flygstart då fabriken redan knappa två år senare tillverkar sin 10 000:e båt.

Efter att sedan år 1962 ha fungerat som de inhemska Terhi-utombordarnas huvudförsäljare, börjar Korpivaara Oy, som grundades år 1917, i mitten på 1960-talet planera ett urval egna båtmodeller vid sidan av motorerna. Redan från första början var målet att båtproduktionen skulle kunna göras i stora serier och att produkterna till konstruktion och typ skulle vara hållbara och av hög kvalitet. År 1971 grundade Korpivaara företaget Konemuovi Oy, som påbörjade Terhi-båttillverkningen år 1972. Som första båttillverkaren i Europa vågade man sig på att investera i en ny tillverkningsteknologi - man investerade i ABS-plast (akryl, butadien, styren) som var väder- och slagtåligt, härdat, lättskött och som inte krackelerade eller gick sönder. De första Terhi-modellerna på marknaden var Terhi 240, Terhi 310 och Terhi 390 och de levererades till totalt 11 olika länder. Redan från första början sades att Terhi-båtarna är nätta som jordgubbar, men att båtarnas skönhet även är praktisk.
Då Terhi-utombordarna avlägsnades från marknaden, tog dessa i Rimito tillverkade båtarna stolt över Terhi-namnet, som representerade den finländska skönheten. Terhi-båtarnas osänkbara skrov lade en utomordentlig grund för begreppet praktiska båtar – dvs. båtar som var gjorda för att tåla verkligt bruk och som var skräddarsydda för våra nordiska förhållanden.

Detta lockade med Otto Brandt-koncernen, som övertog äganderätten av Terhi år 2005. Brandt hade över hundra års erfarenhet av fritidens åkdon, samt kunskap om båttillverkning och import. Än idag, dryga 43 år och över 215 000 tillverkade båtar senare, paddlar Terhi på som nordens största båtproducent och som den enda tillverkaren av ABS-dubbelskrovsbåtar. Än idag görs Terhi-båtarna med hjälp av samma tillverkningsprincip som år 1972. Marknaderna, teknologierna, användningssyftena och smakerna har ändrats under årens lopp, men Terhi hålls fortfarande på ytan.

www.terhi.fi

Kontakta oss

Terhi-båtar i social media: 

Facebook icon

Terhi-båtar i Facebook

Instagram icon

Terhi-båtar i Instagram

Bildgalleri

Stäng
Stäng