Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjänä toimii Oy Brandt Ab, Tuupakantie 7 B, 01740 Vantaa (myöhemmin tässä tekstissä arvonnan järjestäjä).

2. Osallistumisehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän lähiperheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Osallistuminen

Arvonta suoritetaan julkaisussa ilmoitettuna päivämääränä, julkaisussa kerrottujen ehtojen mukaisesti. Oy Brandt Ab:n edustama tuotemerkki järjestää arvonnan ja vastaa siitä. Facebook/Instagram eivät ole osallisina.

4. Arvonnan suorittaminen

Kilpailujen ja arvontojen voittajat arvotaan satunnaisesti kaikkien osallistujien tai yhteystietojen jättäneiden kesken kilpailuajan päätyttyä. Kilpailun voittajalle ilmoitetaan suoraan messengerillä tai hänen itsensä antamalla yhteydenottovälineellä kyselyajan päätyttyä. Voittaja toimittaa järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten yksityisviestillä tai erikseen sovituissa tilanteissa sähköpostitse järjestäjän antamaan osoitteeseen. Jos voittajaa ei saada kiinni kahden vuorokauden kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen.

5. Palkinto

Palkinto on kerrottu julkaisussa. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

6. Henkilötiedot

Arvontaan osallistuessaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä omissa kanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. 

7. Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät itse voikaan käyttää palkintoja. Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteiset arpajaisverot.

8. Muut ehdot

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön. Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin.

Sulje
Sulje